Werkwijze

Van klantacceptatie tot en met betaling of incassering

Dat is Credit Management van Leenen Credit Management

Credit Management moet een totaaloplossing zijn, van klantacceptatie tot en met betaling of incassering. Alleen zo lukt het u uw debiteurenportefeuille en de betaaltermijn structureel te verlagen en uw liquiditeitspositie te verbeteren.
Leenen Credit management zorgt hiervoor.

Werkwijze Credit Management | Leenen Creditmanagement2

Leenen Credit Management: een structurele verhoging van de cashflow met een optimale beheersing van de risico’s

Elke branche kent zijn eigen soort cliënten, zijn eigen vak­taal en wijze van zakendoen. Binnen dit speelveld is het zaak met elke cliënt heldere afspraken te maken, een plan van aanpak op te stellen op basis van uw wensen en de problemen die er mogelijk spelen. Uitgangs­punt van dit plan is de missie en visie van uw onderneming, het soort cliënten en hun betaalgedrag.

Ongeachte branche of bedrijfsgrootte, Leenen Credit Management voelt zich thuis in de wereld van het MKB. Bijvoorbeeld bij bedrijven waarbij de beslissings­bevoegd­heid is verdeeld, waar het lastig wordt gevonden om met een cliënt te praten over betaalgedrag, waar credit management wordt gezien als iets wat het contact met een cliënt bemoeilijkt. Of uw organisatie nu actief is in de advocatuur, accountancy, notariaat of in de zorg, Leenen Credit Management is uw partner.

Leenen Credit Management lukt het als geen ander de gezichten één kant op te krijgen, in- én extern. Omdat

Leenen Credit Management puur maatwerk biedt en weet dat de ene cliënt niet de andere is. Er wordt respectvol en klantgericht gewerkt. Uw cliënten wilt u niet kwijt maar u wilt wél worden betaald voor uw werkzaam­heden en het liefst zo snel mogelijk.

De fasen

1. Analyse (Order to Cash traject)

2. Plan van aanpak bepalen / schrijven over het te voeren beleid

3. Aanpak bespreken en stroomlijnen

4. Uitvoeren beleid

5. Trainen medewerkers