januari 14, 2015
Trainen medewerkers

Het herstructureren of opzetten van een Credit Management afdeling is een belangrijk proces. Maar ook de uitvoering van de strategie is iets wat alle aan­dacht vraagt. Uw medewer­kers spe­len hierin een grote rol.

 

Leenen Credit Management traint en coacht uw medewerkers zodat zij de gekozen aanpak en werkwijze eigen weten te maken.

 

Leenen Credit Management vindt dat uw medewerkers het beste tot hun recht komen als zij doen waar zij goed in zijn. Hierdoor wordt niet al­leen uw bedrijfsresultaat beter, maar ook het resultaat per medewerker.

No Comment 0

There are 0 comments